Investigation The Effect of Firing Systems on Blasting Cost in Sivas-Ulaş Akkaya Gypsum Open-Pit Mine


Duran Z. , Gül Y.

6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, Sivas, Turkey, 6 - 07 October 2011, pp.141-148

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141-148

Abstract

Today demand on raw materials production is increasing which in turn is reflected as the necessity of higher and faster production. Additionally, with the mining law of 3213, amended by Law No. 5995 gallery blasting is prohibited. In this regard the importance of bench blasting in stone quarries is emphasized. On the other side, due to the competitive environment cost minimization in mining operations (drilling, blasting, loading, hauling and crushing) has been extremely important. Through well-designed blasting operations, it is possible to reach significant savings on the total cost. In particular one of the most important and controllable factors affecting the cost of blasting operations is the firing system. In this study, the most widely applied firing systems were analyzed and the impact of various firing systems on cost reduction was examined in a stone quarry.

Günümüzde hammadde üretim talepleri artış göstermekte ve böylece maden üreten firmaların daha büyük ve daha hızlı üretim yapma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca son çıkan 5995 sayılı kanunla değişik 3213 sayılı maden kanunu ile galeri atımı ile üretim yasaklanmıştır. Dolayısıyla taş ocaklarında basamak patlatmasının önemi bir kat daha artmış, diğer yandan rekabet ortamından dolayı maden işletmelerinin madencilik operasyonlarındaki (delme, patlatma, yükleme, taşıma ve kırma) maliyet minimizasyonu son derece önem kazanmıştır. Patlatma işlemlerinde yapılacak iyi bir tasarım ile, toplam maliyet üzerinde ciddi tasarruflar sağlamak mümkündür. Özellikle patlatma operasyonlarında kontrol edilebilen ve maliyeti etkileyen en önemli faktörlerden biri ateşleme sistemidir. Bu çalışmada, uygulamada en çok kullanılan ateşleme sistemleri incelenmiş ve örnek bir ocakta ateşleme sistemlerinin maliyet üzerindeki etkileri araştırılmıştır.