TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ VE PROJEKSİYONU


Doğan H., Yılankırkan N.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.3, no.1, pp.375-384, 2015 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji
  • Page Numbers: pp.375-384

Abstract

Currently, due to decreasing fossil energy resources and insufficient renewable and alternative energy resources, humankind has realized the value of energy and tried to use energy resources more efficiently. In this study, the population and energy consumption amounts, sectoral energy consumption amounts, energy efficiency issues, energy density and the technologies which affect energy efficiency in Turkey were analyzed and evaluations were done. It is stated in the article that, without restricting needs, contributing to the country’s economy while protecting environment is possible. Besides, it is seen that energy density of Turkey is above the average of EU and OECD countries. With the developing energy efficiency schedule, decreasing the energy density under 0,243 TEP/1000 dollars in 2018, which was 0,2646 TEP/1000 dollars in 2011, is targetted. Also, reducing 10% of energy consumption of public buildings till 2018 is aimed by productivity-enhancing applications.

Dünya genelinde son yıllarda fosil enerji kaynaklarının tükenmeye başlamış olması, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının kurulu güç içerisindeki payının henüz ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmayışı, insanoğluna enerjinin kıymetini göstermiş ve enerjiyi daha verimli kullanma çabasına yöneltmiştir. Bu çalışma Türkiye’de; Nüfus ve enerji tüketim miktarları, sektörel enerji tüketim oranları, enerji verimliliği hususundaki konular, enerji yoğunluğu ile enerji verimliliğini etkileyen teknolojiler analiz edilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Sanayi, konut ve ulaşım sektörlerinde, enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçları kısıtlamadan ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkı sağlamanın mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Ayrıca; Türkiye’nin enerji yoğunluğu OECD ve AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Enerji verimliliğinin geliştirilmesi programının hedefinin de, 2011 yılında 0,2646 TEP/1000 dolar olarak gerçekleşen enerji yoğunluğunun, 2018 yılında 0,243 TEP/1000 dolar değerinin altına indirilmesi, 2018 yılına kadar kamu binalarındaki enerji tüketiminin de, 2012 yılı göstergelerine göre verimlilik arttırıcı uygulamalarla %10 düşürülmesi hedeflendiği belirlenmiştir.