Kök Hücre Tedavisi Yapılan Periferik Arter Hastalarının Roy Uyum Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu


Topal Hançer A. , Yılmaz M.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.166-172, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5336/nurses.2019-65124
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.166-172

Abstract

ÖZET Bu çalışmada, kök hücre tedavisi yapılan iki periferik arter hastası Roy Uyum Modeline (RUM) göre değerlendirildi. Kök hücre tedavisi uygulanmadan önce olgularla tek tek aynı gün görüşüldü. Olguların uyum ile ilgili risk faktörleri belirlenerek risk modifikasyonuna yönelik broşür hazırlandı. Kök hücre tedavisinin birinci seansından sonra olgulara taburcu olmadan bir gün önce hazırlanan broşür ile eğitim verildi. Kök hücre tedavisinin ikinci ve üçüncü seansında RUM’a göre iki kez görüşme yöntemi ile olguların uyumu değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda; birinci olgunun, RUM’a göre risk faktörlerinin modifikasyonu için yapılan eğitim konularına uyum sağladığı, ikinci olgunun ise sağlamadığı belirlendi. Çalışma sonucuna göre periferik arter hastalarının sistematik ve bütüncül değerlendirilmesi için RUM’nin uygun olduğu sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastalığı; Roy adaptasyon modeli; kök hücre tedavisi; hemşirelik

ABS TRACT

In this case report, two peripheral arterial patients treated with stem cell therapy were evaluated according to Roy adaptation model (RAM). Patients were interviewed one by one on the same day before stem cell therapy was applied. Risk factors of patients for adaptation were determined and brochures for risk modification were prepared. After the first session of stem cell therapy, the patients were trained with the brochure prepared one day before the discharge. In the second and third session of the stem cell therapy, compliance of the patients with the two-way interview was evaluated. At the end of the evaluation, it was determined that the first case was in adaptation with the training subjects made for the modification of risk factors according to RAM and the second case did not adaptation. According to the results of the study, it was concluded that RAM is appropriate for systematic and holistic evaluation of peripheral artery patients.

Keywords: Peripheral artery disease; Roy adaptation model; stem cell therapy; nursing