STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş


KUTLAR A., BABACAN A.

ORİON, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: ORİON

Özet

Günümüzde ekonomik, sosyal ve mühendislik verilerinin basit el teknikleri ile analizinin mümkün olmadığı görülmektedir. Bu amaçla bir dizi istatistik ve ekonometri programları geliştirilmiştir. Bunların bir kısmı (STATA, SPSS, EViews, PcGive, Matlab vs.) Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz de, değişik kaynaklardan alınan verileri farklı tekniklerle analiz etmeyi hedefleyenlerin (araştırmacılar, ekonomi, mühendislik ve diğer sosyal bilim dallarındaki lisans ve lisans üstü öğrencileri) kullanımına sunmak üzere STATA programının uygulamalarını ele aldık.