İNSANLIĞIN SONSUZ ACILARININ SEMBOLÜ OLAN BİR KERKÜK MÂNİSİ VE ÇÖZÜMLEMESİ


Creative Commons License

Durukoğlu S., Oğuztürk O.

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ , vol.5, no.13, pp.125-131, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 13
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.125-131

Abstract

Halk edebiyatının genellikle anonim ürünlerinden biri olan mâni; sadece Anadolu ve çevresi ile sınırlı kalmamış Türklüğün geniş coğrafyasında da varlığını sür­dürmüş; duyguların, düşüncelerin, aşkların, ıstırapların, özlemlerin, yaşamın ve ölümün en yoğun ifadelerle, edebi ve estetik bir çerçevede dile getirilmesine aracı olmuştur. Bu çalışmada, insanın en büyük korkularından biri olan ölüm gerçeği ile nasıl yüzleştiğini ve derin hüzünler, tükenmez acılar yaşamış bir kent olan Kerkük’ün içerisinde bulun­duğu durumu da özetleyen bir mâninin, metin çözümlemesi yöntemiyle incelemesi ya­pılmıştır.