Atık yapan sığırlarda Anti-Neospora caninum antikorlarının yaygınlığının araştırılması


Creative Commons License

Erol U. , Danyer E., Tuncer S., Korkmaz Ç., Deniz A.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, vol.30, no.1, pp.78-81, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.35864/evmd.549209
  • Title of Journal : Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.78-81

Abstract

This study was carried out to investigate the distribution of Neospora caninum which is a crucial aborting agent in cattle breeding. For this purpose, 986 cattle serum samples, sent to Veterinary Control Central Research Institute from 25 different provinces in Turkey with abortion history, were tested with Competitive ELISA (c-ELISA) and anti-N. caninum antibodies were detected from 32.35% (319/986) of the samples. In addition to abortion in cattle, N. caninum causes economic losses in dairy and beef cattle farms due to reduction in milk yield, early separation from breeding by reason of reproductive disorders and persistently infected calf births. 

Bu araştırma sığırların önemli atık etkenlerinden biri olan Neospora caninum’un atık yapmış sığırlardaki yaygınlığının araştırılması amacıyla yapıldı. Bu amaçla, atık geçmişi ile Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne 25 ilden gönderilen 986 sığır kan serumu N. caninum antikorları yönünden competitive ELISA (c-ELISA) ile tarandı ve örneklerde %32,35 (319/986) oranında N. caninum tespit edildi. Sığır çiftliklerinde N. caninum kaynaklı enfeksiyonlarda atıklara ilave olarak süt verimlerinde azalmaya, döl tutma problemine bağlı olarak erken damızlıktan çıkarmaya ve persiste enfekte buzağıların doğmasına neden olarak ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır.