New evidences of compressional tectonic regime at the southern part of the western Black Sea Basin offshore Akçakoca‐Cide.


Önal K. M. , Demirbağ M. E.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), vol.30, no.1, pp.25-49, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi)
  • Page Numbers: pp.25-49

Abstract

The earthquake occurred on October 15, 2016 (Ml=5.0) re-attracted attention to the tectonic activity of Western Black Sea Basin. The focal mechanism solution of this earthquake indicates reverse faulting, similar to the Bartın Earthquake of September 3, 1968 (MS=6.6), which is the strongest instrumentally recorded earthquake along the Turkish margin of Black Sea, and reveals another seismological evidence for the active thrusting in the region.

In this study, the fault structures that considered to be formed by the effect of compressional tectonic regime and the structures formed by the activities of these faults beneath the shelf and slope areas between the region offshore Akçakoca-Cide at the southern part of the Western Black Sea Basin revealed by using marine seismic reflection data and the composite well log data. By means of the geological sections in previous geological studies, the land-offshore geological sections were prepared and findings about the continuation of the geological features from land to offshore in the study area were presented. These geological sections developed for the study area and the geological features recognized from the seismic migration sections, support the presence of the N-S directional compressional tectonic regime in Western Black Sea.

Batı Karadeniz Havzası’nın güneyinde, 15 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşen Karadeniz Depremi (Ml=5.0), dikkatleri yeniden havzanın tektonik aktivitesi üzerine çekmiştir. Bu depremin odak mekanizması çözümü, Karadeniz’in Türkiye kıyıları boyunca aletsel olarak kaydedilmiş en büyük depremi olan 03 Eylül 1968 Bartın depreminin (MS=6.6) odak mekanizması çözümüne benzer bir biçimde ters faylanma göstermiş ve bu depremin de bölgede var olan aktif bindirmeye ait diğer bir sismolojik kanıt olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Batı Karadeniz Havzası’nın güneyinde, Akçakoca ile Cide arasında kalan bölge açıklarında bulunan şelf ve yamaç bölgeleri altında, sıkışmalı tektonik rejimin etkisi ile oluştuğu düşünülen faylar ve bu fayların aktiviteleri ile oluşan jeolojik yapılar, deniz yansıma sismiği verileri ve kompozit kuyu logu verileri kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Önceki jeolojik çalışmalarda verilen jeolojik kesitler vasıtasıyla kara-kıyı ötesi jeolojik kesitler hazırlanmış ve çalışma alanında karadaki jeolojik özelliklerin deniz altında nasıl devam ettiğine dair bulgular sunulmuştur. Çalışma alanı için elde edilen bu jeolojik kesitler ve sismik göç kesitlerinden ayırt edilen jeolojik yapılar, Batı Karadeniz’de K-G yönlü sıkışmalı tektonik rejimin varlığını destekler niteliktedir.