Bir Osmanlı Soruşturması Biga Telgraf ve Posta Müdürü Aziz Efendi yi Nasıl Bilirsiniz


Yüksel A.

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science/Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), sa.5, ss.45-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.16992/asos.271
  • Dergi Adı: Asos Journal (The Journal of Academic Social Science/Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi)
  • Sayfa Sayıları: ss.45-61

Özet

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden temin edilen Şura-yı Devlet’e ait bir soruşturma dosyası içinden çıkan evraklar böyle bir çalışmanın gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamıştır. Yaklaşık bir buçuk yıl süren bu soruşturmaya konu olan Biga Telgraf ve Posta memuru Aziz Efendi sıradan bir Osmanlı insanıdır. Öyle olsa bile, tarih artık sadece askerî ve siyasî olayların kronolojik bir aktarıma tâbi tutulmasından ibaret değildir. İnsan ve onu ilgilendiren her husus tarihin ilgi alanına girmiştir. Zaten bu çalışmanın gayesi sadece Aziz Efendi’nin başından geçenleri hikâyelemek değildir. Bunun yanında çalışma; Osmanlılar döneminde bir idarî soruşturmanın nasıl yürütüldüğünü bazı ilginç ayrıntılarla birlikte ortaya koyabilme amacına da hizmet etmektedir. 

Documents found in an investigation file belonging to Council of State that has been obtained from Prime Ministry Ottoman Archives allow such a study to be carried out. Aziz Effendi the telegraph and mail manager of Biga who is the subject of this investigation lasting for an approximately half-and-a year period is an ordinary Ottoman person. Even so, history consists no longer of just putting military and political events through chronological narration. Human and all matters that concern her have entered into the interest of history. After all, the purpose of the present study is not to parable what Aziz Effendi lived through. Furthermore, this study serves the aim to reveal with some interesting details how an administrative investigation used to be conducted in the Ottoman era.