SIDKÎ BABA DİVANI'NDA HZ. MUHAMMED SEVGİSİ ÇERÇEVESİNDE DEĞER EĞİTİMİ


Creative Commons License

Kavruk H., Oğuztürk O.

AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, vol.5, no.11, pp.95-117, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 11
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
  • Page Numbers: pp.95-117

Abstract

Bu çalışmada, 19. yüzyılda dünyaya gelen ve gerçek adı Zeynel Abidin olan, Sıdkî Baba’nın Divanı'nda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde değer eğitimi konusu incelenmiştir. Hz. Muhammed, gerek üstlendiği görev gerekse örnek ahlakı ile toplum tarafından benimsenmiş ve hemen her konuda kendisine inananlar tarafından yol gösterici olarak kabul edilmiştir. ,alışmada Sıdkî Baba Divanı’nda bulunan Hz. Muhammed konulu şiirler tespit edilmiş ve söz konusu şiirler içerik bakımından incelenmiştir. Sıdkî Baba, Oğuz Türklerinin Bozok koluna bağlı Dedekargın aşiretine mensuptur. 14 yaşına kadar “Pervane” mahlasıyla anılırken 14 yaşından sonra “Sıdkî” mahlasını almış, Hacı Bektaş dergâhına intisap etmiş, Anadolu’nun birçok yerinde sevilen, saygı duyulan gönül ehli bir kişidir.

Sıdkî Baba Divanı'nda Hz. Muhammed sevgisi çerçevesinde ele alınan değerler, Schwartz’ın değer sınıflandırması esas alınmak suretiyle incelenmiş ve elde edilen sonuçlar değer eğitimi açısından değerlendirilmiştir. Divanda Hz. Muhammed sevgisi ile ilgili şiirler, “sosyal güç sahibi olmak, otorite sahibi olmak, insanlar tarafından benimsenmek, başarılı olmak, yetkin olmak, sözü geçen biri olmak, yardımsever olmak, bağışlayıcı olmak, manevi bir hayat yaşamak, temiz olmak, bağlılık duygusu” gibi başlıklar altında değerlendirilmiştir. Schwartz’ın değer sınıflandırmasında bulunmayan “lider olma, cömertlik, insanlığın umudu olma, ileri görüşlü olma, güzellik, hayat kaynağı olma, rehber olma, saygı, hayâ, sabırlı olmak, cehaletten uzak olma” değerleri ayrı bir başlık altında incelenmiştir.