Management of Ductus Thoracicus and Intrathoracic Nerve (Sympathetic, Recurrent, Phrenic, Vagus) Injuries


Creative Commons License

Özbey M. , Demir F. , Şahin E.

in: Management of Intraoperative and Postoperative Complications in Thoracic Surgery, Mehmet Oğuz KÖKSEL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.61-65, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.61-65
  • Editors: Mehmet Oğuz KÖKSEL, Editor

Abstract

The ductus thoracicus is the main lymphatic vessel responsible for the transport of lymphatic fluid to the venous system. Chylothorax may be seen in case of intraoperative damage to the thoracic ductus. Chylothorax is a very serious complication. In order not to damage the ductus thoracicus intraoperatively, it is necessary to know its anatomy course and to be careful in dissections near the ductus. In the postoperative period, oral intake may be stopped or ligation of the ductus may be required, depending on the flow of chylous fluid. It contains vital organs in the thorax. The motor and sensory innervations of these organs are made by the nerves that are essential to protect. Horner syndrome in sympathetic nerve damage, hoarseness in recurrent laryngeal nerve damage, diaphragm paralysis in phrenic nerve damage, gastrointestinal or cardiac problems may occur in vagus nerve damage. These complications both prolong the hospitalization period of the patients and impair their comfort and sometimes carry a fatal risk. Thoracic surgeons should be careful about intraoperative decisions in order to avoid all these negative situations. In the postoperative period, they should be able to manage complications. 

Duktus torasikus, lenfatik sıvının venöz sisteme taşınmasından sorumlu ana lenfatik damardır. Duktus torasikusun intraoperatif hasarlanması durumunda şilotoraks görülebilir. Şilotoraks çok ciddi bir komplikasyondur. Duktus torasikusu intraoperatif hasarlamamak için anatomik seyrini bilmek, duktusa yakın diseksiyonlarda dikkatli olmak gerekir. Postoperatif dönemde, şilöz mayinin debisine göre oral alımın durdurulması veya duktusun ligasyonu gerekebilir. Toraks içerisinde hayati organları bulundurur. Bu organların motor ve duyusal inervasyonları korunmaları elzem olan sinirler tarafından yapılır. Sempatik sinir hasarında Horner sendromu, rekürren larengeal sinir hasarında ses kısıklığı, frenik sinir hasarında diyafram paralizisi, vagus sinirinin hasarında gastrointestinal veya kardiyak problemler ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonlar, hem hastaların yatış süresini uzatır hem de konforunu bozar ve bazen ölümcül risk taşıyabilir. Göğüs cerrahları tüm bu olumsuz durumlardan uzak kalabilmek için intraoperatif verilen kararlarda dikkatli olmalıdır. Postoperatif dönemde ise komplikasyon yönetimine hakim olmalıdır.