PİYASA ETKİNLİĞİ VE OCAK AYI ETKİSİ: ULUSLARARASI PİYASALAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA


Creative Commons License

Cihangir M., Söker F., Baysa E.

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.889

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.889

Abstract

    Günümüzde bilgiye erişimin kolaylığı ve daha az maliyetli oluşu piyasaları tam rekabetçi piyasa yapısına yaklaştırmakta ve etkinlik kavramını piyasalar üzerinde hâkim kılmaktadır. Ancak bazı dönemlerde piyasa getirileri üzerinde farklılık görülmekte ve bu durum etkinlikten sapmalara yol açmaktadır. Dönemsel olarak özellikle ocak ayı etkisi en çok bilinen sapmalar arasındadır. Bu sebeple çalışmanın amacı BİST100 (İstanbul), DJI30 (New York), NIKKEI225 (Tokyo), FTSE100 (Londra), DHSI (Hong Kong) ve DAX (Frankfurt) endeksleri üzerinde piyasa etkinliğinin ve ocak ayı etkisinin test edilmesidir. Çalışmada endekslerin 01.01.2001 - 31.12.2017 tarihleri arasındaki günlük kapanış verileri ile piyasa etkinliğinin testinde Augmented Dickey Fuller testi (ADF), ocak ayı etkisinin testinde En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile oluşturulan regresyon modelleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda endekslerin zayıf formda etkin olduğu ve endeks getirileri üzerinde ocak ayı etkisinin anlamlı olmadığı ancak bazı ayların anlamlı bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıklar zayıf formda etkinliği tespit edilen bu piyasaların etkin olmadığını, piyasaya ilişkin elde edilecek bilgilerle normalüstü getiri sağlanabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Piyasa Etkinliği, Etkinlikten Sapmalar, Ocak Ayı Etkisi