The Creative Impact Of Memory In Albertine Gone Of Proust


Creative Commons License

Özkaya E.

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.35, no.2, pp.61-72, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.61-72

Abstract

The Creative Impact Of Memory In Albertine Gone Of Proust Abstract: In his novel series, In Search of Lost Time, Marcel Proust emphazises the evolution of the novel as a literary genre from the end of 19th century to the beginning of 20th century. In each series of the novel, which includes seven, it is easy to understand that the narrator is Marcel Proust. Each novel of the cycle is not completely independent; there is a connection between each other. In Albertine Gone, the sixth novel of the cycle, the hero tries to make Albertine return, but he learns the accidental death of the girl. After this moment, the author explains suffering, forgetting and the process of literary creation. Proust as the narrator tries to discover the found time. It is the capability of retention that allows us to remember past states of consciousness. At the origin of the literary creation, Proust stays under the influence of a long metamorphosis. The involuntary memory creates assets and things again, but it causes the character to suffer. Thanks to the creative impacts of memory Marcel gets rid of the suffering, and discovers the importance of found time. Semi-wakefulness prepares the literary creation of Marcel. In Albertine Gone, emotional memories and Albertine's death create the source of pain, then the forgetting. In each novel of the series, In Search of Lost Time, Proust intends to adapt an old experience. It is the author as a main character that the narrator talks about. The involuntary memory forms the basis of the novel, In Search of Lost Time. The hero is anonymous as is the parent. The narrator talks about the lifes of the hero and the other characters. When the work is narrated from the first person point of view, we have the impression that the narrator is the main character. He appears as the continuation of the hero. In In Search of Lost Time, we see the narrative style of Proust, rather than the narrator, because there is no such narrator in this work. It is only the part of the work, the creation of the author. In this work, psychoanalysis is, delicately, discussed. Keywords: Marcel Proust, In Search of Lost Time, Albertine Gone, the memory, the suffering, the forgetting, the found time.

Proust’un Albertine Kayıp Romanında Hafızanın Yaratıcı Etkisi Özet: Marcel Proust’un Kayıp Zamanın İzinde isimli seri romanı XIX. yüzyılın başı ve XX. yüzyılın sonunda roman türünün geldiği evrimi, ilerlemeyi gösterir. Yedi romandan oluşan bu serinin her bir romanında, anlatıcı temel kahramanın Marcel Proust olduğu açık ve net bir şekilde görülebilir. Bu serinin her bir romanı birbirinden tamamıyla bağımsız değildir, konu ve içerik bakımından, anlatı yöntemleri bakımından birbiriyle ilişki içindedirler. Bu serinin altıncı romanı olan Albertine Kayıp romanında, temel kahraman kaçıp giden Albertine’in geri gelmesi için çaba harcar, fakat genç kızın bir kaza sonucu öldüğünü öğrenir. O andan sonra yaşadığı acı, unutmaya çalışma ve bunun sonucunda oluşan edebi yaratıcılık sürecini dile getirir. Anlatıcı temel kahraman Marcel Proust artık yaşanılan zamanı keşfetmeye başlar. Geçmişteki bilinç durumlarını hatırlamamıza olanak sağlayan hafıza yeteneğidir. Edebi yaratının başlangıcında, Marcel Proust uzun bir değişim sürecinin etkisi altında kalır. İstemsiz hatıralar varlıkları ve nesneleri yeniden canlandırır, fakat kişiye acı verebilir. Hafızanın yaratıcı etkisi sayesinde, Marcel acılarından kurtulur ve zamanın önemini keşfeder. Yarı uyur yarı uyanık durumlar, Marcel’in edebi yaratısını oluşturur. Albertine Kayıp romanında, kahramanın duygusal hatıraları ve sevdiği kişinin ölümü hafızasındaki acıları canlandırır. Kayıp Zamanın İzinde isimli seri romanında Marcel Proust yaşanmış bir deneyimi bize aktarmayı arzu eder. Anlatıcının hayatından bahsettiği temel kahraman, yazardır. Kayıp Zamanın İzinde serisinin öyküsünü, istemsiz hatıralar oluşturur. Kahraman, ebeveynleri gibi isimsizdir. Temel kahramanın ve diğer kişilerin hayatından bize bahseden anlatıcıdır. Roman birinci tekil kişiyle anlatıldığında, anlatıcının temel kahraman olduğu izlenimi uyanır. Anlatıcı kahramanın bir uzantısı gibi görünür. İncelediğimiz Albertine Kayıp romanında, Proust’un anlatım biçimini görüyoruz, anlatıcının değil, zira anlatıcı gerçekten mevcut değildir. O, eseri ve yazarın edebi yaratısını * Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sivas. -62- CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2011, Cilt: 35, Say: 2, Emel ÖZKAYA birleştirendir. Bu eserde, yazar iç dünyasının acı ve sıkıntılarını, en ince detaylarıyla ruhsal çözümlemeleri ele alır. Anahtar Kelimeler: Marcel Proust, Kayıp Zamanın İzinde, Albertine Kayıp, hafıza, acı, unutma, bulunmuş zaman.