Microplaeontological aspects and depositional conditions of the Early-Middle Eocene Mamuca Formation (Sivrihisar) and Bayat Lignites (Çorum)/ Erken-Orta Eosen yaşlı Mamuca Formasyonu nun (Sivrihisar) ve Bayat Linyitlerinin (Çorum) Mikroplaeontolojik özellikleri ve çökelim koşulları.


AKKİRAZ M. S. , ÖZGEN ERDEM N. , NAZİK A., DURAK S. D. , Yiğitalp A.

18th Paleontology-Stratigraphy Workshop with International Participation/Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji Çalıştayı, 28 Eylül - 01 Ekim 2017