Sirâcî nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi


Creative Commons License

Yıldız A.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.127-150, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.127-150

Özet

ÖZET
Arap ve İran edebiyatında Hz. Peygamberle ilgili oluşturulan edebi türlerden biri olan kırk
hadislere Türk edebiyatında da oldukça rağbet edilmiştir. Türk edebiyatında daha çok manzum
şekliyle görülen bu türün önemli örnekleri bulunmaktadır.
Bu makalede kimliğini tespit edemediğimiz Sirâcî isimli şairin manzum kırk hadisi ele alınmıştır.
İki bölümden oluşan makalenin ilk bölümünde Sirâcî’nin kırk hadisi incelenmiş; ikinci
bölümünde ise, metnin orijinal hali verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Türk edebiyatı, şiir, Sirâcî, kırk hadis.
SİRÂCÎ’S POETİC EXPLANATION OF FORTY HADİTH
ABSTRACT
It has become traditional in eastern civilizations to produce Works containing forty hadith
since the second century of the Islamic calendar. Turkish literature had yielded some
outstanding examples in this tradition.
In this article, we studied Forty Hadith of Sirâcî. The article consist of two chapter. In the
first chapter, we studied Forty Hadith of Sirâcî. In the second chapter, the original text of
Sirâcî’s Forty Hadith has been given.
Key Words: Turkish Literature, Poem, Sirâcî