Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi


Creative Commons License

Gördük Y. E. , Özkan M., Kocabaş S. , Kahraman A., Okur K. H. , Demir H.

İmam Birgivi’nin ”İnaye” Üzerine Yazdığı ”Ta’likat” Kitabındaki Yöntemi ve Fıkhi-Usuli Yaklaşımları, Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Çanakçı, Dr. Öğr. Üyesi Asem Hamdy Abdelghany, Editör, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları/Eğitim., Balıkesir, ss.130-153, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayın Evi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları/Eğitim.
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Sayfa Sayısı: ss.130-153
  • Editörler: Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Çanakçı, Dr. Öğr. Üyesi Asem Hamdy Abdelghany, Editör

Özet

Muhammed b. Pir Ali el-Birgivî’de (929/1523) Balıkesir’de doğmuştur. Babasından Arapça ile mantık ilimlerini okumuş ve hıfzını tamamlamıştır. Sonra İstanbul’da çeşitli medreselerde okumuş, müderrislik ünvanı kazanmıştır. (981/1573)’de vefat etmiştir. Kabri Birgi’dedir. Türkçe olarak kaleme aldığı Vasiyetnâme diye meşhur olan Risâle-i Birgivî bir ilmihal niteliğindedir. Eserde itikâd, ibadet, siyer ve ahlâk konuları vecîz bir dille anlatılmıştır. Eserin yazma, matbu nüshaları ve latinize halinde tercümeleri vardır. Risalede vasiyet kelimesi çokça geçtiği ve iki alt başlık vasiyet ismini taşıdığı için eser vasiyetname ismiyle şöhret bulmuştur. Tanımlar kısa, ezbere müsait şekilde sade, teknik bilgilerden uzak, kısa örnekler verilerek kaydedilmiştir. Ahlak bahislerinde de nasihat şeklinde cümleler geçmektedir. Fıkıh kitaplarının kerahiye bölümündeki bazı konular vasiyet şeklinde üçüncü şahıslara hitab edilerek yazılmıştır. Ayrıca, doğrudan tarikat ehl-i muhatap alınarak nafile ibadetler ve diğer tarikat erkân ve adabı anlatılmaktadır. Burada bir taraftanda müritler kabrin sadeliği vb. muhtemelen dönemin bid’at ve hurafelerine karşı uyarılmaktadır. Vasiyetname, Osmanlı döneminde nazım ve nesir tarzında yazılan ilmihallerden birisidir. Anahtar Kelimeler: Risale, el-Birgivî, İlmihal, İtikat, Ahlak,