OBJECT LIGHTING TECHNIQUES AND DOUBLE-SIDE REFLECTION DISTRIBUTION FUNCTIONS


Bayrak L. , Çınar A.

4 TH INTERNATIONAL ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE (IENSC 2019), Diyarbakır, Turkey, 6 - 08 November 2019, no.133, pp.576-584

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.576-584

Abstract

The changes in technological developments have a serious impact on every sector, from economy to industry, as well as people's lives. One of these sectors is the graphics and animation industry. In order to obtain true image quality, the parameters affecting the image must be analyzed well. Considering that time and calculation costs are important in virtual reality applications, it is important to reduce mathematical complexity and analysis time. In order to overcome such drawbacks, the Bidirectional Reflection Distribution Function is used. BRDF approaches developed in this study were analyzed. In the basic BRDF approach, the direction of light, the direction of reflection and the point where it falls on the surface are taken into account. In some developed models wavelength and surface permeability are taken into account. It has been shown that mathematical complexity and cost can be minimized by taking into account the effect of the specified parameters on the calculation and the shape of the surface. 

Teknolojik gelişmelerdeki değişimler insanların yaşamının yanı sıra ekonomiden sanayiye kadar her sektörü ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bu sektörlerden biriside grafik ve animasyon sektörüdür. Gerçeğe yakın görüntü kalitesinin elde edilmesi için görüntüyü etkileyen parametrelerin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Sanal gerçeklik uygulamalarında zaman ve hesaplama maliyetlerinin önemli olduğu dikkate alınırsa matematiksel karmaşıklığın ve çözümleme süresinin azaltılması önem arz etmektedir. Bu gibi olumsuzlukların üstesinden gelmek için Çift Yönlü Yansıma Dağılım Fonksiyonu (Bidirectional Reflectance Distribution Function-BRDF) kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada geliştirilen BRDF yaklaşımları analiz edilmiştir. Temel BRDF yaklaşımında, ışığın geliş yönü, yansıma yönü ve yüzey üzerine düştüğü nokta dikkate alınmaktadır. Geliştirilen bir takım modellerde dalga boyu ve yüzey geçirgenliği de hesaba alınmaktadır. Belirtilen parametrelerin hesaplamaya olan etkisinin ve yüzeyin biçiminin dikkate alınması sonucunda matematiksel karmaşıklığın ve maliyetin en aza indirgenebileceği gösterilmiştir.