Türkiye’de Bulunan Yabani Kanidelerde Parazit ve Beslenme İlişkisi


Erol U. , Danyer E., Sarımehmetoğlu H. O.

VAHŞİ HAYAT VE HAYVANAT BAHÇELERİNDE BESLENME , Tanay Bilal, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.70-74, 2021

  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.70-74
  • Editörler: Tanay Bilal, Editör

Özet

Türkiye’de ve dünyada oldukça geniş yayılım alanına sahip olan kızıl tilki (Vulpes vulpes), altın çakal (Canis aureus) ve gri kurt (Canis lupus) gibi yabani kanideler yaşadıkları bölgelerdeki ekosis temlerin devamlılığı için oldukça önemlidir. Ancak bu yabani kanideler aynı zamanda insan ve hayvan sağlığını etkileyen parazit, virüs ve bakteri gibi çok sayıda patojen etkeni taşımaktadır. Taşıdıkları patojenleri insanlara ve insanların besledikleri hayvanlara bulaştırmaları nedeniyle hem halk sağlığını hem de hayvan sağlığını etkilemenin yanında ayrıca ciddi ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Yabani kanidelerin taşıdıkları bu patojen etkenlerden özellikle parazitlerin, bu hayvanlara bulaşmasında beslenme davranışlarının oldukça önemli olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmektedir. Bu çalışmada yabani hayatta bulunan kanidelerin beslenme şekilleri ile parazit yükleri arasındaki ilişki ele alınarak örneklerle açıklanacaktır. 

The red fox, golden jackal and grey wolf are the most widespread wild canids around the world as well as Turkey. These wild canids are as well as Turkey and these wild canids are considered to be important very important for the sustainability of ecosystems in the regions where they live. However, these wild canids carry plenty of pathogenic agents, such as parasites, viruses and bacteria, which affect human and animal health. They cause economic losses by contaminating people and animals fed by people according to the pathogenic agents which these canids implicate. It is reported that these pathogenic agents especially parasites are transmitted to the wild canids via feeding behaviors. In this study, the relationship between feeding patterns and abundance of parasites in the wild canids will be discussed and explained with examples.