Bir Peri Masalı Örneği: Ludwig Tieck’in Elfler Adlı Masalı Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Kırgız Ş.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.3, pp.792-807, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.32709/akusosbil.515052
  • Title of Journal : Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.792-807

Abstract

Fairytales which first started to be seen in 14th century correspond to an understanding of literature which embodies mystery, magic and the extraordinary. Mystery is one of the main characteristics which triggers curiosity in people and inspires interest in this respect. The fairytale genre serves to experience the extraordinary, to derive meaning from these extraordinary experiences placed within the real life and in accordance with these meanings to lift the veil of mystery within the cycle of the world that is lived in which is based on reality. This is the reason why numerous works appeared a short period after this genre emerged and there was such a great interest in the genre. The interest of mankind in mystery allowed fairytale writers such as Charles Perrault, Grimm Brothers and Hans Christian Andersen to gain popularity. A majority of these three writers’ works in the fairytale genre (Little Red Riding Hood, Sleeping Beauty, Cinderella, Snow White, etc.) have taken a significant place in almost every child’s life since the first time they were published until the present time. The adventure that began in childhood drives for lifelong and fairy tales continue to attract the reader who has reached adulthood. In the study, German Romantic Period writer Ludwig Tieck’s fairytale The Elves will be dealt within the axis of the fairytale genre and the genre will be analyzed with respect to the characteristics and characters which frequently appear in fairytales. Besides in the study will be predicated on the theorists' datas about the fairytale and the tale will be analysed to use work-immanent method. Keywords: Elf, Ludwig Tieck, fairytale, fairy story

İlk kez 14. yüzyılda görülmeye başlayan peri masalları; içerisinde gizemi, büyüyü ve olağanüstüyü barındıran bir yazın anlayışına karşılık gelir. Gizem, insanoğlunda merak duygusunu tetikleyen ve bu bağlamda ilgi uyandıran başlıca olgulardan biridir. Peri masalı türü, içinde yaşanılan dünyanın gerçekliğe dayalı döngüsü içerisinde olağanüstüyü deneyimlemeye, gerçek yaşam düzleminin içerisine yerleştirilen bu olağanüstü deneyimlerden anlamlar çıkarmaya ve bu anlamlar doğrultusunda gizemin sır perdesini aralamaya hizmet eder. Türün görülmeye başlanmasından kısa bir süre sonra çok sayıda eserler verilmesinin ve bu denli ilgi görmesinin asıl sebebi de budur. İnsanoğlunun gizem karşısındaki ilgisi, Charles Perrault, Grimm Kardeşler ve Hans Christian Andersen gibi peri masalı yazarlarının popülarite kazanmasını sağlar. Her üç yazarın peri masalı (fairy tales) türündeki eserlerinin birçoğu (Kırmızı Başlıklı Kız, Uyuyan Güzel, Külkedisi, Pamuk Prenses v.b) ilk kez yayımlandığı yıldan günümüze değin hemen her çocuğun hayatında önemli ölçüde yer alır. Çocuklukta başlayan bu serüven hayat boyu sürer ve peri masalları artık yetişkinliğe erişmiş olan okurun ilgisini çekmeye devam eder. Çalışmada, peri masalı türü ekseninde Alman Romantik Dönemi yazarı Ludwig Tieck’in Elfler adlı masalı ele alınacak ve masal, peri masalı türünde sıklıkla yer alan öğeler ve karakterler bağlamında incelenecektir. Ayrıca çalışmada, kuramcıların peri masalı hakkındaki verileri esas alınacak ve masal, metin odaklı yöntem kullanılarak çözümlenecektir. Anahtar Kelimeler: Elf, Ludwig Tieck, masal, peri masalı