BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME


Creative Commons License

Cihangir M., Baysa E. , Söker F., Eroğlu S. E.

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.709

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.709

Abstract

    Uluslararası piyasalarda başta dolar olmak üzere pek çok para birimi ile işlem görebilen, dijital imzalarla oluşan blok zincir teknolojisine dayalı sanal bir ödeme sistemi aracı olan Bitcoin, yatırım aracı olarak dünyada piyasa değeri en yüksek ve en çok işlem gören kripto para birimidir. Bitcoin, teknolojik yapısının getirdiği fırsatlar ve hızla artan değeriyle piyasalarda oldukça ilgi görmüş ancak yasaklar, soygunculuk gibi olumsuz gelişmelerle de değer kayıplarına uğramıştır. Yaşadığı bu değer değişimleri Bitcoin’in yüksek volatiliteye sahip olduğunu göstermiştir. Teknolojik yapısıyla benzer kripto para birimlerinin de ortaya çıkmasını sağlayan Bitcoin, mevcut para birimlerine alternatif olarak da gösterilmektedir. Araştırmada mevcut teknolojisiyle birlikte yeni bir para birimi olarak da gündeme gelen Bitcoin hakkında üniversite öğrencilerinin algı ve tutumlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla Cumhuriyet Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi seçilirken özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile Bitcoinle daha alakalı olabileceği düşünülen bazı mühendislik fakültelerinden öğrenciler seçilmiştir. Çalışmada örneklem büyüklüğü ana kütleyi yeterince temsil eder büyüklüktedir. Söz konusu örneklemden elde edilen verilerin analizi aşamasında SPSS 21.0 paket programı kullanılarak katılımcıların frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, ölçeklere ilişkin geçerlilik ve güvenirlik analizi yapılmış, ölçekler arasında ilişkinin tespitinde ise korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin Bitcoin hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ancak güncelliği nedeniyle büyük ölçüde ilgilerini çektiği ve işlem yapmaya hazır göründükleri gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Kripto Para, Blok Zincir