Establishment of plate loading test system and experimental studies


Ceylanoğlu A. , Gül Y.

VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - KAYAMEK’2004, Sivas, Turkey, 21 - 22 October 2004, pp.247-251

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.247-251

Abstract

Within the scope of this study, setting up of a controlled plate loading test system for the monitoring of the ground bearing capacities of various rock units at different conditions is initially aimed. Then plate loading experiments have been carried out in order to test the developed system on two different units (soil+gypsum, gypsum) at Sivas-Ulaş celestite open-pit mine. The results of field experiments are evaluated and the bearing capacities of two rock units are determined.

Bu çalışma kapsamında, öncelikle farklı kaya birimlerinin taşıma kapasitelerinin değişik koşullarda belirlenmesine yönelik kontrollü bir plaka yükleme deney düzeneği oluşturulması amaçlanmıştır. Daha sonra, bu deney düzeneğinin arazide denenmesi amacıyla Sivas-Ulaş sölestit açık ocağında iki değişik birimde (toprak+jips, jips) deneyler yapılmıştır. Arazi deney sonuçları değerlendirilmiş ve birimlerin taşıma kapasiteleri belirlenmiştir.