21. Yüzyıl Medya Çalışmaları


Taydaş O. (Editor)

Tablet Kitabevi, Konya, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Tablet Kitabevi
  • City: Konya

Abstract

İnsan yaşantısının vazgeçilmez bir unsuru olarak iletişim, teknolojik gelişmeler ve modern yaşamın ihtiyaçları doğrultusunda her geçen gün biraz daha güçlenmektedir. İletişim önceleri yaşamda aracı konumunda iken zamanla değişen ve dönüşen yaşam koşulları ile merkezi bir konuma yerleştirilmiştir. İnsanlar iletişim araçlarıyla ilişkileri kesildiğinde bir yoksunluk hissine kapılabilmektedir. Bu yoksunluk hissinin oluşumunda iletişim araçlarının sunduğu içeriklere olan bağlılık önemli bir yer tutmaktadır. Kitle iletişim araçlarının sayılarının fazlalaşması ve buna paralel olarak üretilen içeriklerin de artması bu durumun temel nedenleri arasında yer almaktadır. Aslında burada üzerinde durulması gereken temel nokta kitle iletişim araçlarının bireyleri kuşatması kadar sözü edilen kuşatmanın sonucunda insanlar üzerinde psikolojik bir etkiye sahip olması ve buna bağlı olarak kültürel alt yapılarında değişimlere sebep olabilmesidir İletişim alanındaki çalışmalarda tam da bu noktadan hareketle insanların kitle iletişim araçlarından ne derece etkilendiğini veya kitle iletişim araçlarının onları nasıl değiştirdiğini konu edinmektedir. 21. Yüzyıl Medya Çalışmaları isimli bu kitap, buradan hareketle yaşanılan dönemde kitle iletişim araçlarının içeriklerine, onların insanları nasıl etkilediklerine ve toplumların kültürel etkilerine değinmekle kalmayıp, bahse konu olan araçların içeriklerini de ele almaktadır.

            Alanında uzman isimlerin değerli katkılarıyla oluşturulan bu kitap, iletişim dünyası, sinema, siyasal iletişim, sağlık iletişimi, medya okuryazarlığı, ticari iletişim, internet ve sosyal medya gibi farklı konularda çalışmalar içermektedir.