α-Glucosidase and α-amylase inhibitory activities ofcrude ethanol extract and fractions of endemicHyacinthella acutiloba K.Press. Wendelbo bulbus


ERUYGUR N. , DURAL E. , TEKİN M., ÖZPINAR H.

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in theMediterranean Region, ROMA, İtalya, 3 - 06 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: ROMA
  • Basıldığı Ülke: İtalya