Feminist Kuram Bağlamında Türk Sinemasında Kadın İmgesi:“Tersine Dünya” Film Analizi


Ergül N. , Ay A.

İKSAD HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, vol.2, pp.1070-1080, 2019 (International Conference Book)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : İKSAD HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
  • Page Numbers: pp.1070-1080

Abstract

FEMİNİST KURAM BAĞLAMINDA TÜRK SİNEMASINDA KADIN İMGESİ:“TERSİNE DÜNYA” FİLM ANALİZİ

 

Nurgül Ergül*, Atatürk Üniversitesi SBE Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Doktora Öğrencisi, nurgulergul@gmail.com

 

Öğr. Gör. Akın AY Amasya Üniversitesi Merzifon MYO Basın ve Yayıncılık Programı, akin.ay@amasya.edu.tr

 

ÖZET

Bu çalışmada Feminist Eleştiri Yöntemi temelinde, sinemada dişil karakter özelliklerin erkek bedeni üzerinden yorumlanmasına ilişkin çerçeve çizilmiştir. Amaç patriarkal toplumun kadına yüklemiş olduğu bir takım rolleri erkek bedeni üzerinden izleyiciye sunan filmin yöntem ve içerik analizidir. Toplumun kadına biçtiği roller erkek bedeni üzerinden ifade edilir. Filmin analize konu olmasında temel neden ulaştığı geniş kitleler ve toplumsal kodların okunmasında sinemanın rolüdür. Kadının toplumsal bir kurgu olarak algılanışının patriarkal kültürle ilişkileri feminist eleştiri yaklaşımıyla ele alınmıştır. Tersine Dünya Filminde kadınlarla erkekler yer değiştirse nasıl olur? Sorusunun cevabı aranmaktadır.  Orhan Kemal’in Aynı adlı Romanından 1993 yılında Yönetmen Ersin Pertan tarafından komedi türünde filme uyarlanmıştır.  ‘’ Kadın erkek kimliklerinin tersine döndüğü, kadınların kabadayı olduğu,  erkeklerin evlenmek üzere evden kaçırıldığı, kadınların eve ekmek getirdiği kısacası tüm rollerin tersine döndüğü hayatı konu almaktadır’’ Tersine dünya mizahi dille parodiye başvuran kolektif bilincin kodları üzerinden faillerle fiilleri değiştirerek ironileyen yapıda karşımıza çıkar. Toplumsal cinsiyetçi kodlarla alay eden ve bu kodlara başkaldıran bir kurguya sahiptir. Eril bilincin tersyüz edilerek kadınlar üzerinden gösterilmesine dayanan bir anlatım bulunmaktadır.  

Hikâyelerin içerik ve tematik analizlerinde toplumsal cinsiyet kurgusunun eril özellikleri, kadına yüklenmiştir. Filmde yoğun bir biçimde Patriarkal imajinasyonun diyalektik eksende sahnelerin merkezine yerleştirildiği görülmektedir. Feminist Eleştirel yöntemle toplumsal kabullerin cinsiyetler üzerinden nasıl şekillendiği analiz edilmiştir.

 

Anahtar Sözcükler: Feminist Film Anlatısı, Sinemada Kadın İmgesi, Patriarkal Otorite, Feminist Eleştiri