The Opinions of Teacher Candidates on Teachers’ Rooms of Practice Schools


Creative Commons License

Arslan S.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.51-63, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.51-63

Abstract

Abstract Teachers’ rooms are essential units of educational environments, which are the places where teachers communicate, mentally, and physically rest, prepare, and evaluate courses, meeting, and spend qualified time. Features of this environment may affect teachers’ professional attitudes and their relations with students, colleagues, and parents. Teacher rooms are also important for the courses of teaching practice, which are parts of teacher training programs. During this course, teachers' rooms also provide a special educational environment. The perceptions about this place compose the first occupational impression of teacher candidates. The assumption of this study is that identification and discussion of these impressions contribute to the efficiency of educational spaces and educational processes. The research was conducted with the qualitative approachcase study pattern and using “Teachers Room Observation Forms” by teacher candidates who were enrolled in information programs in the Faculty of Education. The obtained data were analyzed by the content analysis technique. The results of the study emphasize that the structuralphysical and material conditions of teacher rooms are important, but the visual-communicative conditions that give spatial character to the field are perceived more. Based on these results, the research aims to raise awareness about the current situation of teacher rooms and develop progressive recommendations. 

Öz Öğretmen odaları, öğretmenlerin birbirleriyle iletişim kurdukları, zihinsel ve fiziksel olarak dinlendikleri, ders hazırlama, değerlendirme, toplantı ve ders dışı zamanlarını geçirdikleri yerler olarak eğitim ortamlarının önemli birimleridir. Bu ortamın özellikleri, öğretmenlerin mesleki tutumlarını, öğrencileriyle, meslektaşlarıyla ve velilerle olan ilişkilerini etkileyebilir. Öğretmen odaları, öğretmen yetiştirme programlarının bir parçası olan öğretmenlik uygulaması dersleri bağlamında da önemli ve etkili bir eğitsel çevredir. Öğretmen adaylarının bu alana ilişkin algıları ilk mesleki izlenimlerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bu izlenimlerin tanımlanmasının ve tartışılmasının eğitim ortamlarının ve dolayısıyla eğitsel süreçlerin verimliliğine katkı sağlayacağı varsayımından yola çıkılmıştır. Araştırma, nitel yaklaşım-durum çalışması deseni uyarınca ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon programlarına kayıtlı öğretmen adayları tarafından “Öğretmenler Odası Gözlem Formu” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğretmen odalarının yapısal-fiziksel ve araç-gereç donanımının önemli olduğunu; ancak, bu alana mekansal karakterini veren görsel-iletişimsel koşulların daha fazla ve önemsenerek algılandığını vurgulamaktadır. Araştırma, bu sonuçlardan yola çıkarak, öğretmen odalarının güncel durumuna ilişkin farkındalık yaratmak ve geliştirici öneriler geliştirmek amacındadır.