Poli (Maleik Anhidrit-ko-Stiren) Kopolimerinin Sentezi, Prokainamid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonları ve Angiogenez İnhibisyon Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Karakuş G. , Akın Polat Z. , Karahan M.

IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Çanakkale), Çanakkale, Turkey, 5 - 08 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey

Abstract

a