Poli (Maleik Anhidrit-ko-Stiren) Kopolimerinin Sentezi, Prokainamid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonları ve Angiogenez İnhibisyon Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Karakuş G. , Akın Polat Z. , Karahan M.

IV. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi (Çanakkale), Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

a