Determination of Bearing Capacities of Different Rock Units in Some Open-Pit Mines


Gül Y. , Ceylanoğlu A.

Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - TUMKS 2007, Ankara, Turkey, 6 - 08 June 2007, pp.315-326

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.315-326

Abstract

As it is known that, one of the important parameters which should be taken into consideration during the design studies of open-pit working areas and roads is the ground bearing capacity. Within the scope of this study, initially a comprehensive and up to date literature survey is conducted on the ground bearing capacity. In the light of literature study, a controlled plate loading test system is setup for the measurement of bearing capacities of rock units. Then using this system the ground bearing capacities of eight different locations at three open-pit mines (Sivas-Ulaş Open-Pit Celestite Mine, Divriği Open-Pit Iron Mine and Kangal Open-Pit Coal Mine) have been determined.

Bilindiği gibi, açık işletmelerde çalışma sahalarının ve ocak yollarının tasarım çalışmalarında dikkate alınması gereken önemli parametrelerden birisi de zemin taşıma kapasitesidir. Bu çalışma kapsamında, öncelikle taşıma kapasitesi ile ilgili güncel ve ayrıntılı bir literatür araştırması yapılmıştır. Literatür çalışması ışığında kaya birimlerinin taşıma kapasitelerinin ölçümüne yönelik kontrollü bir plaka yükleme deney düzeneği oluşturulmuştur. Daha sonra, bu deney düzeneği kullanılarak Sivas civarında bulunan üç farklı açık işletmede (Sivas-Ulaş Sölestit Açık İşletmesi, Divriği Demir Açık İşletmesi ve Kangal Kömür Açık İşletmesi) yer alan sekiz değişik lokasyonun taşıma kapasiteleri belirlenmiştir.