OTTOMAN TELEGRAPH OFFICIALS BETWEEN GUILT AND INNOCENCE


Yüksel A.

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, vol.7, no.33, pp.373-389, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 33
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.373-389

Abstract

The Ottomans met with telegraph in the years of the Crimean War and adopted this means of communication with the most advanced technology at that time in a short while. Because of that, the telegraph was recognized by the Sultan and bureaucrats as one of the most important means of making the central authority felt in far-flung corners of the empire in the easiest and quickest way as well as checking the local authority beyond being a means of communication That is why, the four corners of the empire was bound together with telegraph lines in a short period of time. In addition, training activities aimed at raising local officers that would be deployed in the telegraph offices gained momentum. Upon completion of these infrastructure preparations, the desired result from communicating via telegraph began to be obtained. Shortly after, complaints relating to irregularities the telegraph offices and their employees began to arrive in Istanbul. In this study, complaints about the telegraph officers are discussed in terms of variety, reason, reality, legal process and results in the light of the documents obtained from Prime Ministry Ottoman Archives. Thus, some information

Osmanlılar Kırım Savaı’nın devam ettii yıllarda telgrafla tanıtılar ve zamanın en ileri teknolojisine sahip bu iletiim vasıtasını kısa sürede benimsediler. Çünkü Sultanlar ve bürokratları tarafından, telgraf; bir iletiim vasıtası olmanın da ötesinde, merkezî otoriteyi imparatorluun ücra köelerinde en kolay ve hızlı bir biçimde hissettirmenin, ayrıca yerel otoriteleri denetlemenin en önemli vasıtalarından birisi olarak kabul görmütü. Bunun içindir ki kısa bir zaman zarfında imparatorluun dört bir yanı telgraf hatlarıyla sarıldı. Ayrıca telgrafhanelerde görevlendirilecek yerli memurları yetitirme amaçlı eitim faaliyetleri hız kazandı. Bu altyapı hazırlıklarının tamamlanmasının ardından telgrafla haberlemeden arzu edilen netice alınmaya balanmıtı ki kısa bir süre sonra telgrafhaneler ve çalıanlarının usulsüzlüklerine ilikin ikâyetler stanbul’a ulamaya baladı. te bu çalımada, Babakanlık Osmanlı Arivi’nden temin edilen vesikalar ııında telgraf memurları hakkındaki söz konusu ikâyetler; çeit, sebep, gerçeklik, hukukî süreç ve netice bakımından ele alınmıtır. Bu sayede, Osmanlı bürokrasisine ilikin ilginçlik arz ettii düünülen bazı bilgilere ulaılmıtır.