Poli (maleik anhidrit-ko-stiren) Kopolimerinin Prokainamid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Potansiyellerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Karakuş G. , Akın Polat Z. , Karahan M., Aydın S.

III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi (Balıkesir), Balıkesir, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

z