Poli (maleik anhidrit-ko-stiren) Kopolimerinin Prokainamid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Potansiyellerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Karakuş G. , Akın Polat Z. , Karahan M., Aydın S.

III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi (Balıkesir), Balıkesir, Turkey, 12 - 15 July 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey

Abstract

z