HUDUD AND ISTILAH LITERATURE IN ISLAMIC LAW LITERATURE


Creative Commons License

Demir H.

Turkish Studies, vol.11, no.5, pp.199-226, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 5
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.9119
  • Title of Journal : Turkish Studies
  • Page Numbers: pp.199-226

Abstract

That people have comprehensive knowledge of their field, qualification and competency could be understood to some extent by using these terms correctly and appropriately. There are hudud, ıstılah and description books written as a literary genre in Islamic history. These works deserve the interest in terms of guiding to those concerned in their own fields and displaying a seperate field at a level of specialization. Out of the literature studies, resources and references, firstly the books that editors who are members of Hanefi sect wrote about description and especially the the books including islamic law were determined, introduced and examined chronologically. 

İnsanların kendi alanlarına hâkimiyeti, liyakati ve ehliyeti biraz da bu kavramları yerine ve uygun şekilde kullanılmalarıyla anlaşılabilir. İslam tarihinde edebi bir tür olarak yazılmış, hudûd, ıstılah ve tanım kitapları bulunmaktadır. Bu eserler özel alanlarında ilgililerine rehberlik etmesi ve ihtisas düzeyinde müstakil bir alanı göstermesi bakımından ilgiyi hak etmektedir. Literatür çalışmaları, kaynaklar ve atıflardan tespit edilen bu eserlerden öncelikle Hanefî mezhebine mensubu müelliflerin tanım konusunda yazdıkları veya fıkıh bahislerine ayrıca yer verdikleri kitaplar tesbit edilmiş, bir kronoloji içerisinde tanıtım ve tahlilleri yapılmıştır.