İslam Hukukunda Hudud ve Istılah Edebiyatı


Creative Commons License

Demir H.

Turkish Studies, cilt.11, ss.199-226, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.7827/turkishstudies.9119
  • Dergi Adı: Turkish Studies
  • Sayfa Sayısı: ss.199-226

Özet

İnsanların kendi alanlarına hâkimiyeti, liyakati ve ehliyeti biraz da bu kavramları yerine ve uygun şekilde kullanılmalarıyla anlaşılabilir. İslam tarihinde edebi bir tür olarak yazılmış, hudûd, ıstılah ve tanım kitapları bulunmaktadır. Bu eserler özel alanlarında ilgililerine rehberlik etmesi ve ihtisas düzeyinde müstakil bir alanı göstermesi bakımından ilgiyi hak etmektedir. Literatür çalışmaları, kaynaklar ve atıflardan tespit edilen bu eserlerden öncelikle Hanefî mezhebine mensubu müelliflerin tanım konusunda yazdıkları veya fıkıh bahislerine ayrıca yer verdikleri kitaplar tesbit edilmiş, bir kronoloji içerisinde tanıtım ve tahlilleri yapılmıştır.