Investigation of In-vitro Antioxidant activity of methanol Extract of Hypericum scabrum L.


ERUYGUR N., ÖZPINAR H. , ÖZPINAR N.

I. ULUSLARASI BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ, 10 - 12 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri