NUMAN SABİT İN SELAM RİSALESİ


Creative Commons License

Demir H.

KÜLTÜR TARİHİMİZDE SİVASLI BİR AİLE, Sivas, Türkiye, 08 Mayıs 2011, cilt.1, ss.287-299

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Sivas
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.287-299

Özet

Sanhatipzadeler ailesinden Nurnan İbni Ahmed Harndi İbni Abdurrahınaıi. 1692 yılında Sivas'ta doğmuş, iyi bir eğitim görmüştür. Müderrislik ve_ müftülük görevlerinde bulunmuş, çeşitli eserler yazmış, 1768'de Sivas'ta vefat etmiştir. Tebliğimde Nurnan Sabit'in Selam Risale~ si' ni tanıtmaya çalışacağım. Bu risaleyi, Nurnan Sabit kendisine selamlaşma konusunda bir sual sorulması üzerine yazmıştır. Risalenin adı metnin sonunda "erRisaletu's-Selamiyye" şeklinde geçmektedir. Selam konusu fıkıh kitaplarının kerahiye, ha tr ve ibaha hadis. kitaplarının ise selam ve isti'zan bölümlerinde yer almaktadır.