Aile İçi İletişim ve Önemi


Kocataş S., Güler N.

in: İletişim Çalışmaları 2017 Kitabı, Aydın Ziya Özgür-Aytekin İşman, Editor, Üniversite Yayınları, Sakarya, pp.607-630, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Üniversite Yayınları
  • City: Sakarya
  • Page Numbers: pp.607-630
  • Editors: Aydın Ziya Özgür-Aytekin İşman, Editor

Abstract

Özet

Aile; kan bağı, evlilik ve diğer yasal yollardan aralarında akrabalık ilişkisi bulunan bireylerin

oluşturduğu toplumsal bir birimdir (Güngen ve ark., 2002: 109). Toplumun en küçük birimi

ve evrensel bir kurum olan ailenin temelini, aileyi oluşturan bireyler arasındaki iletişim

ve etkileşim oluşturur. Zaten aileyi diğer kurumlardan ve toplumlardan ayıran en belirleyici

özelliği ise aile bireyleri arasında yaşanan yakın iletişim ve etkileşimdir. Aile aynı zamanda,

aile içinde doğan çocuğa toplumsal kuralların, kültürel değerlerin, davranış kalıplarının,

örf ve adetlerin öğretildiği yani çocuğun sosyalleştiği ilk kurum olma özelliği taşımaktadır.

Çocuğun sosyalleşmesinin, ailesinden öğrendiği toplumsal kuralları benimseyerek toplumun

etkin bir üyesi olmasının temelinde aile içi iletişim ve etkileşim yatmaktadır. Topluma sağlıklı

ve yararlı bireyler kazandırmada aile içi iletişimin-etkileşimin önemi büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Aile, aile yapısı, ailenin işlevleri, fonksiyonel aile, sağlıklı aile, iletişim,

aile içi iletişim, hemşire, aile ve hemşire.