Üşüyorum: Normotermiyi Korumada Kanıta Dayalı Uygulamalar


Creative Commons License

Yılmaz M. , Yılmaz Eker P.

in: Perioperatif Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar , Prof. Dr. Ayla GÜRSOY, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.28-34, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.28-34
  • Editors: Prof. Dr. Ayla GÜRSOY, Editor

Abstract

ÖZET Normotermi olarak tanımlanan vücudun normal iç sıcaklığı 36-37.7oC (98.6oF) arasındadır. Vücut

sıcaklığı, posterior hipotalamusta yer alan ana termoregülatör merkez ile omurilik ve abdomende bulunan

termoreseptörler tarafından fiziksel ve kimyasal olarak negatif feed-back mekanizması ile sıkı şekilde

düzenlenen ilkel ve güçlü bir homeostatik sistem ve bir yaşam bulgusudur. Cerrahi hastalarında

soğuk ameliyathane ortamı, sedatifler ve anestezi kaynaklı termoregülatuar kontrolün bozulması, istenmeyen

hipotermiye yol açan en yaygın nedenlerdir. İstenmeyen hipotermi cerrahi hastalarında ciddi

olumsuz hasta sonuçlarına neden olduğu için önemli bir perioperatif kaygıdır. Cerrahi hastalarında ortaya

çıkan istenmeyen hipoterminin olumsuz sonuçlarının önlenmesine yönelik son yıllarda yapılan çalışmalarda

aktif ısıtma yöntemleri ve ısıtılmış irrigasyon sıvılarının hastalarda hipotermi ve dolayısıyla

komplikasyon gelişmesini önlediği kanıtlanmıştır. Bu çalışmada vücut sıcaklığının düzenlenmesi, hipotermi

aşamaları ve bu aşamalarda ortaya çıkan klinik bulgular, cerrahi hastalarında perioperatif dönemde

hipotermi görülmesine neden olan faktörler ve hipoterminin önlenmesine yönelik çalışmalardan

elde edilmiş kanıtlara yer verilmiştir.

Anah tar Ke li me ler: Vücut sıcaklığı; hipotermi; kanıta dayalı uygulama; perioperatif hemşirelik