XVI. YÜZYILDA BÖRKLÜCE TAİFESİ VE İSKÂNI


Şentürk O.

History Studies, cilt.11, ss.2229-2246, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.9737/hist.2019.808
  • Dergi Adı: History Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.2229-2246

Özet

Börklüce taifesi Harzemşah Devleti’nin yıkılmasıyla birlikte Moğol baskısı sonucu Anadolu’ya gelen Harezm Türklerinden olduğu görülmektedir. Moğol baskısından kaçan diğer Türkmen unsurlar gibi Anadolu’nun belirli bir hattı boyunca batıya doğru hareket ederek kendi adını taşıyan yeni yerleşim birimleri kurdukları anlaşılmaktadır. Taifenin bu hareketliliği sadece Anadolu ile sınırlı kalmayıp Balkanlara doğru hareket etmişlerdir. Böylece taife hem Batı Anadolu’da hem de Balkanlarda bölgenin Türkleşmesinde ve terk edilmiş toprakların şenlendirilmesinde önemli rol oynadıkları söylenebilir. Börklüce taifesinin göç hareketini doğudan batıya takip ettiğimizde Anadolu’da Maraş, Adana, Tarsus ve Manisa, Balkanlarda ise Pravadi, Şumnu, Selanik ve Varna gibi önemli şehirlerde izlerine rastlamak mümkündür.