Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu


Güler N. , Demirel Y. , Güler G., Kocataş S.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.66-70, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 26 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.66-70

Özet

ÖZET

Bu çalışma, Sivas’ın Çayboyu mahallesinde oturan bireylerin sigara içme durumlarını belirlemek amacı ile kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırma Çayboyu Mahallesi’nde oturan 10 yaş ve üstü bireylerin tamamını (343 kişi) kapsayacak şekilde yapılmıştır. Veriler, araştırmacıların denetimindeki öğrenci hemşireler aracılığıyla yüz yüze görüşülerek doldurulan soru formu ile toplanmıştır. Veriler SPSS yazılım programında değerlendirilmiş ve önemlilik testi olarak x2-testi kullanılmıştır. Çalışmada erkeklerin %42.5’inin sigara içtiği, %28.1’inin bıraktığı, %29.4’ünün hiç sigara içmediği ve hayatının en azından bir döneminde sigara içmiş olanlar arasında bırakmış olanların oranının (quit ratio) %39.8 olduğu belirlenmiştir. Kadınların ise %8.5’inin sigara içtiği, %6.8’inin bıraktığı, %84.7’sinin hiç sigara içmediği ve bırakmış olanların oranının (quit ratio) %44.4 olduğu belirlenmiştir.

Çayboyu mahallesi gerek sigara içme, gerekse bırakma oranı açısından Türkiye geneline göre iyi durumdadır.

Anahtar Kelimeler: Sigara alışkanlığı, nikotin bağımlılığı, prevelans