Subliminal Mesajlar İçeren Animasyon Gösteriminin Hemşirelik Eğitimindeki Etkisinin İncelenmesi


TERZİ B., DARICI S. , DOĞU Ö.

5. Ulusal, 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 Kasım 2018