Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında Serum Leptin ve Adiponektin Düzeylerinin İncelenmesi


BÜYÜKTUNA S. A. , DOĞAN H. O.

7. EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, 8 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri