Kene Felci (Etiyoloji, Epidemiyoloji, Patofizyoloji, Klinik Tablo, Teşhis, Tedavi ve Korunma)


Altay K., Şahin Ö. F.

Turkish Veterinary Journal, vol.2, no.1, pp.17-23, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Turkish Veterinary Journal
  • Page Numbers: pp.17-23

Abstract

Keneler insanı da içine alan geniş bir konakçı spekturumuna sahip, Arachnida sınıfına bağlı kan ile beslenen ektoparazitlerdir. Keneler konakları üzerine direk parazitik etkileye sahip olduğu gibi bir çok patojen için vektörlük yapmaktadırlar. Kene tükürük salgısı kenenin biyolojik zincirinin tamamlaması için hayati öneme sahip olmakla birlikte, parazitik etkisinin şekillenmesi ayrıca patojenlerin duyarlı konaklara taşınmasını da sağlar. Bununla birlikte bazı kene türlerinin tükürük salgısında bulunan nörotoksinler konaklarında kene felci adı verilen felç tablosunun oluşumuna yol açmaktadır. Son yıllarda özellikle insan ve köpeklerde kene felci vakalarının artığı görülmektedir. Bu derlemede konu ile ilgili literatürler ışığında insan ve hayvanlarda kene felcinin etiyolojisi, epidemiyolojisi, patofizyolojisi, gelişen klinik tablo, teşhis, tedavi yaklaşımı ve korunma stratejilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.