Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Doğan S. , Uğurlu C. T. , Karakaş H.

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.13, ss.1097-1119, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Gaziantep University Journal of Social Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.1097-1119

Özet

Bu araştırmanın amacı; etkili bir sınıf yönetim süreci oluşturulmasında öğretmen davranışlarının ilkokul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayanarak değerlendirmektir. Nitel bir çalışma olup durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla ilgili literatür taranmış ve araştırmada kullanılmak üzere 9 adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. Bu sorular, maximum çeşitlilik örnekleme yöntemine dayanılarak belirlenen 18 öğretmene yöneltilmiştir. Veriler görüşme formu aracılığı ile toplanmış olup betimsel ve içerik analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler; sınıf kurallarının önceden belirlenmesinin, öğrencilerin fikirlerinin alınmasının, planlı derse girilmesinin, planlı öğretimin, farklı yöntem ve tekniklerin, iletişim becerilerinin, zaman yönetiminin, öğretmenin model olmasının ve etkinlikler arası geçişlerin sınıf yönetimi sürecini olumlu etkilediğini; cezanın sınıf yönetim sürecini kısmen olumlu etkilediğini ifade etmişlerdir.