MİDE-BAĞIRSAK NEMATODLARIYLA (TRICHOSTRONGYLIDAE) DOĞAL ENFEKTE KOYUNLARDA RİCOBENDAZOLÜN (RİCOBEN, ALKE) TEDAVİ ETKİNLİGİ


Önder Z., Şahin Ö. F. , Düzlü Ö., Yıldırım A., Çiloğlu A., İnci A., ...Daha Fazla

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, no.27, ss.211-216, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.211-216

Özet

Bu çalışma, Nevşehir yöresinde yetiştiriciliği yapılan doğal enfekte koyunlarda ricobendazol (Ricoben, Alke)’ün mide-bağırsak nematodlarına karşı tedavi etkinliğini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında Nevşehir yöresinde bir koyunculuk işletmesinde mide-bağırsak nematodları yönünden enfekte olan koyunlardan 50’si gram dışkıdaki yumurta sayısı (EPG) dikkate alınarak seçilmiştir. Koyunlar ilaç grubunda 40, kontrol grubunda ise 10 olmak üzere 2 gruba ayrılmış ve ilaç uygulamasından önce dışkı örnekleri alınmıştır. İlaç grubuna üreticinin önerileri doğrultusunda 3,75mg/kg CA dozda ricobendazol (Ricoben, Alke) enjektable olarak uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıştır. İlaç uygulaması sonrası 0., 7. ve 14. günlerde her gruptan dışkı örnekleri toplanmış ve mide-bağırsak nematodlarının EPG değerleri belirlenmiştir. Gruplar arasında 0. gün için EPG değerleri arasında farklılık bulunmazken (p>0,05), gruplar arasında ricobendazol (Ricoben, Alke) uygulamasının 7. günde %99,2 etkinlik gösterdiği ve bu etkinliğin 14. günde %100’e ulaştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma ile doğal enfekte koyunlarda mide-barsak nematodlarına karşı ricobendazol’ün tedavi etkinliğinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.