Neojen yaşlı Emet gölsel volkanosedimanter baseninin mineralojik-petrografik incelenmesi: Neoformasyon minerallerinin oluşumu ve dağılımı


Creative Commons License

Yalçın H. , Gündoğdu M.

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.14, ss.45-61, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14
  • Basım Tarihi: 1987
  • Dergi Adı: Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.45-61

Özet

Bu çalışmada, Kuzeybatı Anadolu'da yer alan

Emet volkanosedimanter baseninde gölsel birimlerin

mineralojik-petrografik özellikleri ile bazı neoformasyon

minerallerinin oluşumu ve dağılımlan ince-

lenmiştir.

Sedimanter birimlerde belirlenen neoformasyon

minerallerinden simektit, klinoptilolit, analsim,

opal-CT, kuvars, K-feldispat, jips, kükürt, realgar ve

örpimentin diyajenetik süreçler sırasında; karbonat

(kalsit ve dolomit) ve borat (kolernanit, üleksit, probertit

ve hidroborasit) minerallerinin kimyasal

çökelme sonucunda oluştukları belirlenmiştir.

Camsı kül/toz tüflerinden oluşan Köpenez for-

masyonunda basenin beslenme rejimine bağlı olarak

KB-GD yönünde, volkanik cam + simektit, klinoptilolit,

analsim ve K-feldispat biçiminde dizilim

gösteren mineralojik zonlanmalar gelişmiştir. Emet

formasyonunda ise yaklaşık K-G doğrultusundaki Ca

ve NaCa-borat Iasiyeslerinin alansal dağrlırnına

kükürt ve sülfat mineralleri eşlik etmektedir.