Health Management Students’ Levels of Critical Thinking, Submissive Behavior and Autonomy Levels


Creative Commons License

Ulusoy H. , Tosun N. , Aydın J. C.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.3, no.1, pp.8-17, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.5222/shyd.2016.008
  • Title of Journal : Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.8-17

Abstract

ABSTRACT
AIM: The aim of this descriptive study is to identify health management students’ level of critical thinking, submissive behaviour and autonomy levels.

METHODS: The California Critical Thinking Disposition Inventory, Submissive Behaviour Scale and Autonomy Subscale of the Sociotropy/Autonomy Scale were used for data collection. In this descriptive study, sample size consisted of all the students at the Department of Health Management (N=230). Data were collected between February 18-22, 2013. In the analysis, frequency, percentage, ANOVA and correlation tests were used.

RESULTS: Median age of 219 students was 21.12 years. It has been found out that 27.4 % of their mothers were illiterate and 47.5% of them had lived in a village or a town before they started university. Total mean score of the CCTDI, Submissive Behaviour and Autonomy were X=213.11±21.62; X=36.04±8.40, and 78.96±15.19 respectively.

CONCLUSION: Female students’ and 4rd grade students’ level of submissive behaviour were lower than the other groups (p<0,05). Critical thinking level of the students was found to be low, and autonomy level above the moderate and submissive behaviour was at a moderate level.
Key words: Critical thinking, submissive behaviour, autonomy, health management students

ÖZET

AMAÇ: Bu çalışma sağlık yönetimi öğrencilerinin eleştirel düşünme, boyun eğici davranışlar ve otonomi düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmanın verileri “Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği” ile “Sosyotropi-Otonomi Ölçeğinin” otonomi alt boyutu kullanılarak toplanmıştır. Evren ve örneklemi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümündeki tüm öğrenciler (N=230) oluşturmuştur. 18-22 Şubat 2013 tarihlerinde toplanan veriler SPSS 14 programı ile analiz edilmiş ve frekans, yüzdelikler, Anova ve korelasyon testleri kullanılmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya katılan 219 öğrencinin yaş ortalaması 21,12 olup, %27,4’ünün annesinin okuryazar olmadığı, %47,5’inin üniversiteden önce ilçe veya köyde yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme puan ortalaması X=213,11±21,62; boyun eğici davranışlar puan ortalaması X=36,04±8,40 ve otonomi düzeyi puan ortalaması 78,96±15,19 olarak bulunmuştur.

SONUÇ: Çalışmada sınıf arttıkça eleştirel düşünme puan ortalamalarının arttığı (p<0,05), dördüncü sınıfların ve kız öğrencilerin boyun eğici puan ortalamalarının daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri düşük, otonomi düzeyi orta düzeyin üzerinde, boyun eğici davranışları orta düzeydedir.
Anahtar kelimeler: Eleştirel düşünme, boyun eğici davranış, otonomi, sağlık yönetimi öğrencisi