Bazı Kaya Birimlerinin Schmidt Sertlikleri ve Diğer Malzeme Özellikleri İle İlişkileri


Ceylanoğlu A. , Gül Y. , Görgülü K.

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - KAYAMEK’2008, İzmir, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2008, ss.452-460

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.452-460

Özet

Bu çalışmada, 29 değişik kaya biriminin Schmidt sertliği değerleri incelenmiş ve diğer malzeme özellikleri ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. Schmidt sertliği ile bazı fiziksel ve mekanik özellikler arasında anlamlı ve kabul edilebilir korelasyonlu ilişkiler elde edilmiştir.

In this study, it was aimed to investigate Schmidt hardness values of 29 different rock units and to relate with other material properties. Good relations with acceptable correlations were obtained between point load strength and some physical and mechanical properties.