Sağlık Teknikerliği Programı Öğrencilerinin Nükleer Fizik Kavramları ile ilgili Kavramsal Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Özdemir E. , Yarar O.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.23, pp.465-474, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31590/ejosat.879306
  • Title of Journal : Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.465-474

Abstract

Radyoterapi, nükleer tıp, tıbbi görüntüleme, ameliyathane hizmetleri teknikerliği meslekleri radyasyon teknolojilerini kullandıkları için nükleer fizik ile doğrudan ilişkili olan mesleklerdir. Bu araştırmada, bu programlarda öğrenim gören öğrencilerin nükleer fizik kavramları ile ilgili kavramsal anlama düzeyi araştırılmıştır. Araştırmada karma model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 100 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler “Kavram Yanılgısı Belirleme Testi” ve “Yarı-Yapılandırılmış Görüşmeler” ile toplanmıştır. Öğrencilerin testteki ortalama başarı puanı (14.93) “düşük başarı” kategorisinde değerlendirilmiştir. Öğrencilerin tüm kavramlarda “diğer yanıt” (boş bırakılan ve kavramsal olarak anlamlı olmayan yanıtlar) kategorisinde toplanma yüzdesi “doğru kavram” ve “kavram yanılgısı” kategorilerinde toplanma yüzdesinden fazladır. Bu sonuç, öğrencilerin nükleer fizik kavramları ile ilgili yeterli kavramsal anlamaya sahip olmadıkları şeklinde yorumlanmıştır. Ayrıca araştırmada tespit edilen nükleer fizik ile ilgili kavram yanılgıları detaylı olarak incelenmiştir.