COVID-19 Co-infection in a patient with Crimean Congo Hemorrhagic Fever: A Case Report


Creative Commons License

Büyüktuna S. A. , Hasbek M. , Öksüz C., Baysal C., Öz M., Elaldı N. , ...More

Mikrobiyoloji Bulteni, vol.55, no.3, pp.445-451, 2021 (Journal Indexed in SCI)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 55 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5578/mb.20219813
  • Title of Journal : Mikrobiyoloji Bulteni
  • Page Numbers: pp.445-451

Abstract

Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is an acute viral zoonotic disease. Coronavirus disease-2019

(COVID-19) is a newly emerging viral disease and it is caused by “severe acute respiratory syndrome

coronavirus-2 (SARS-CoV-2)”. In this article, a case diagnosed with CCHF and COVID-19 coinfection confirmed by the polymerase chain reaction (PCR) method and its management was presented. A thirtyfive

years old female patient admitted to the hospital with the complaint of fever for one day and common

body pain. It was learned that three days before the onset of her complaints, she removed a tick adhering

to the anterior abdominal wall with no precaution. Her body temperature was 38°C degrees and her

respiratory rate was 22 per minute. The leucocyte count was 3660/mm³ and the platelet count was

138.000/mm³. It was determined that prothrombin time was 15.4 seconds, international normalized

ratio (INR) was 1.35 seconds, and D-dimer level was 1310 ng/ml. The patient was hospitalized with prediagnosis

of CCHF. Supportive treatment was started. On the second day at the clinical follow-up of the

patient, complaints of sore throat and cough without sputum started. A combined nasopharyngeal and

throat swab sample was taken from the patient because of the suspicion of COVID-19. COVID-19 PCR test

result was reported as positive. Favipiravir treatment was started. The CCHF-PCR test, which was studied

from the serum sample sent to the Microbiology Reference Laboratories was reported as positive. From

the third day of favipiravir treatment; the patient did not have a fever and her complaints regressed. On

the ninth day of her hospitalization, she was discharged. In this case; it is important to show that both

diseases, especially in regions where CCHF disease is endemic, can be confused due to the similarity of the

clinical picture with COVID-19 and to know that they can coexist.

Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA), akut viral zoonotik bir hastalıktır. “Coronavirus Disease-2019

(COVID-19)”, “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”nin neden olduğu yeni

ortaya çıkan viral bir enfeksiyondur. Bu çalışmada polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle doğrulanmış

KKKA ve COVID-19 koenfeksiyonu tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Otuz beş yaşında kadın hasta, ateş

ve eşlik eden yaygın vücut ağrısı yakınması ile hastaneye başvurmuştur. Şikayetlerinin başlamasından üç

gün önce karın ön duvarına yapışan keneyi kendisinin korunmasız olarak çıkardığı öğrenilmiştir. Başvuru

muayenesinde vücut sıcaklığı 38°C, solunum sayısı 22/dakika olarak tespit edilmiştir. Yapılan tetkiklerinde

lökosit sayısı 3660/mm3, trombosit 138000/mm3 bulunmuştur. Protrombin zamanı 15.4 saniye,

“international normalized ratio (INR)” 1.35, D-dimer 1310 ng/ml olarak saptanmıştır. Hasta KKKA ön

tanısıyla kliniğe yatırılmış ve destek tedavisi başlanmıştır. Hastanın klinik takiplerinin ikinci gününde boğaz

ağrısı ve balgamsız öksürük şikayetleri başlamıştır. Hastadan COVID-19 şüphesi ile kombine nazofarenks

ve boğaz sürüntüsü örneği alınmış ve COVID-19 PCR test sonucu pozitif olarak bildirilmiştir. Favipiravir

tedavisi başlanarak Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilen serum örneğinden çalışılan KKKAPCR

testi pozitif olarak bildirilmiştir. Favipiravir tedavisinin üçüncü gününden itibaren hastanın ateşi

olmamış ve şikayetleri gerilemiştir. Hastaneye yatışının dokuzuncu gününde genel durumu düzelen hasta

taburcu edilmiştir. Bu olgu her iki hastalığın, özellikle de KKKA hastalığının endemik seyrettiği bölgelerde

klinik tablonun COVID-19 ile benzerliği nedeniyle karışabileceğinin göstermesi ve iki enfeksiyonun birlikte

bulunabileceğinin akla getirilmesi açısından önemlidir.