KUEBRANIN VOLTAMETRİ TEKNİĞİ İLE PİRİTİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞINA VE FLOTASYONUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Şahbudak K.

Mesleki Bilimler Dergisi, vol.1, no.3, pp.2-12, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 3
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Mesleki Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.2-12

Abstract

Bu çalışmada, Artvin-Murgul cevher yatağından alınan pirit örneğinin toplayıcısız ortamda Kuebra (quebracho) ile etkileşiminin, dönüşümlü voltametri deneyleri ile aydınlatılması ve farklı potansiyellerde bu reaktifin pirit flotasyonuna etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Öncelikle pirit örneklerinin dönüşümlü voltmetre (CV) yöntemini kullanarak, farklı koşullarda piritin elektrokimyasal davranışı incelenmiş, mineral yüzeyinde gerçekleşen redoks tepkimeleri tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında belirlenen potansiyel değerlerinde, yüzeyde oluşan redoks bileşiklerinin piritin yüzebilirliğine etkisinin belirlenmesi amacıyla flotasyon deneyleri yapılmıştır. Genel olarak indirgen potansiyellerde düşük verim elde edilirken 200 mV’un üzerinde ise verimde önemli bir artış olduğu gözlenmiştir. Nötr ve alkali ortamda farklı pH değerlerinde yapılan flotasyon deneyleri sonucunda en iyi verim değerlerine pH 6.97’de orta ve yükseltgen potansiyellerde ulaşılmıştır. Pirit oksidasyonu sonucu açığa çıkan elementer kükürdün potansiyelin artışı ile verimi artırdığı ve düşük potansiyellerde ise Sº’ün hidrofilik bileşenlere indirgenerek yüzeyde oluşan metal hidroksitlerle birlikte verimi düşürdüğü tahmin edilmiştir. Organik reaktif olarak kuebranın kollektörsüz flotasyonda pirit verimini önemli ölçüde düşürmesinin ise elektrokimyasal mekanizmadan çok kimyasal ve/veya fiziksel adsorpsiyondan kaynaklanabileceği öngörülmektedir

. Anahtar Kelimeler: Pirit, Flotasyon, Pülp potansiyeli, Dönüşümlü voltametri, Organik bastırıcı