Tüm Boyutlarıyla Tütün Bağımlılığı


Kocataş S. , Güler N.

Üniversite Yayınları, Sivas, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Üniversite Yayınları
  • City: Sivas

Abstract

Tütün dünya çapında önde gelen morbidite ve mortalite nedenidir. Her yıl 5 milyondan

fazla insan, tütünün neden olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu

da tüm dünyada her gün 14 bin, her 8 saniyede bir ise bir kişi demektir. Bu nedenle, sigara ve

diğer tütün mamullerinin kullanımının giderek artması, dünya çapında insan sağlığını

tehdit eder boyutlara varması ve tütün sektörü tarafından geliştirilen stratejiler ile başa

çıkmak için oluşturulan Türkiye'nin de imzasının yer aldığı ilk uluslararası anlaşma özelliğindeki

Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi hayata geçirilmiştir. Bu Sözleşme ile çağımızın

hastalığı olan tütün salgınının kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Türkiye'de ise

sözleşmeyi takiben ilki Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı (2008-2012) olmak

üzere eylem planları hazırlanarak uygulamaya girmiştir. Dünya Sağlık Örgütü de tütün

firmalarının pazar oluşturma stratejileri ile başa çıkmak ve tütün kullanımının yayılımını

kontrol altına almak için “MPOWER politika paketi” adı altında bir grup önlemler dizisi

yayımlamıştır.

Tütünsüz bir yaşam tarzının benimsenmesinde özellikle sağlık çalışanlarının yeri çok

önemlidir. Meslekleri dolayısıyla sağlık çalışanları, insanlara sigara kullanımı ve sağlığa

etkileri hakkında bilgi verebilecek ve yol gösterebilecek konumdadırlar. Sağlık çalışanlarının

bakımı altındaki tüm bireylere/hastalara tütün kullanımları hakkında soru sorma ve

bırakma önerileri, güçlendirme ve takip etmeleri gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının tütün

kullanımını önleme, tütün bağımlılığının tedavisi ve ikinci el sigaraya maruz kalmanın

azaltılması için yapılan müdahalelere aktif katılımları son derece önemlidir. Bu nedenle bu

kitap, hangi alanda çalışıyor olursa olsun her sağlık çalışanının tütün kontrolünde sorumlu

olduğu ve yine her sağlık çalışanının bakımı altındaki hasta ve ailelerini tütün ve tütün

ürünlerini bırakması için yönlendirebilir bilgi düzeyine sahip olması gerektiği inancıyla

hazırlanmıştır. Kitapta bağımlık kavramı, tütün ürünleri, pasif içicilik, tütün kontrolü

kavramı, sigara bırakma tedavisinin temel prensipleri ve uygulanan tedavi yöntemleri ve

danışmanlık konuları yer almaktadır.