Mirisetin ve Kuersetin Bileşiklerinin Antioksidan Etkinliklerinin DFT Yöntemiyle İncelenmesi


Elik M. , Serdaroğlu G., Özkan R.

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.28, no.834049, ss.53-65, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 28 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.53-65

Özet

Özet: Bu çalışmada, antioksidan özellik gösteren ve deneysel olarak belirlenmiş TEAC [1–2] (Toroloksa Eşdeğer Antioksidan Kapasitesi) değerleri bilinen bazı flavonollerin (Mirisetin, Kuersetin) DFT (Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi) yöntemiyle antioksidan etkinliklerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Hesaplamalar, gaz fazında DFT yöntemiyle RB3LYP/ 6-31G (d,p), radikaller için UB3LYP/ 6-31G (d,p) temel setleri kullanılarak yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Antioksidanlar, antioksidatif etki, flavonoidler, mirisetin, kuersetin.
Abstract: In this study, some flavonoid derivatives (myricetin, quercetin), showing antioxidant activity and having experimentally determined TEAC (Torolox Equivalent Antioxidant Capacity) values, have been investigated and their antioxidant activities have been compared. Calculations performed by usingDFT (Density Functional Theory ) method at the RB3LYP/6-31G (d,p) level of theory in the gas phase, for radicals, UB3LYP/ 6-31G (d,p) basis set has been used. Keywords: Antioxidant, antioxidative effect, flavonoids, myricetin, quercetin.