GOJĠ BERRY (Lycium barbarum L.) MEYVESĠ SU VE ETHANOL EKSTRAKTLARININ MODEL ORGANĠZMALAR ÜZERĠNDEKĠ FĠZYOLOJĠK VE GENOTOKSĠK ETKĠLERĠ


ÖZPINAR H. , ÖZPINAR N., KARAKUŞ S. , KARADAŞ Ö.

ULUSLARARASI TIBBI,AROMATİK VE BOYA BİTKİLER SEMPOZYUMU, 5 - 07 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri